• Home
  • Tag Archives:  rozbudzaniepotencjału
  • Codzienne Rytuały Budzące Potencjał.

    codzienne rytuały
    Codzienne rytuały budzące potencjał, czyli nie samą pracą człowiek żyje! Może masz, a może nie masz świadomości, że ślęczenie kilkanaście godzin przed komputerem w perspektywie nawet krótkoterminowej ma zły wpływ na człowieka…