• Home
  • Tag Archives:  jakwyznaczyćcel
  • Jak Wyznaczyć Cel, By Go Zrealizować?

    jak wyznaczyć cel
    Jak wyznaczyć cel? Cel, to dążenie do tego, co chcemy osiągnąć (wiara, pragnienie, oczekiwanie, działanie) – przedmiot zamierzonych działań. Sukces jest przecież niczym innym jak osiągnięciem postawionego przez nas celu…