• Home
  • Tag Archives:  hierarchiapotrzebmaslowa
  • Pracuj Z Głową, Czyli Co Robić?

    pracuj z głową
    Pracuj z głową! Od zarania dziejów towarzyszy nam powiedzenie, że bez pracy nie ma kołaczy. Praca jest miarą włożonego wysiłku w wytworzenie danego dobra, czyli jest to świadoma czynność prowadząca do założonego celu…