I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez tegonieuczawszkole.pl oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane Osobowe

Administrator tegonieuczawszkole.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

III. Rodzaje I Cel Wykorzystania Danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na stronach należących do tegonieuczawszkole.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Cookies, są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych, zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Szczegóły dotyczące cookies znajdziesz tutaj.

Subskrypcja Newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych newsletterów należących do tegonieuczawszkole.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu przynajmniej swojego adresu e-mail, a uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

Wiadomości

Administrator tegonieuczawszkole.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, itp.), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe, itp.).

IV. Uprawnienia Użytkowników W Zakresie Danych Osobowych

Administrator tegonieuczawszkole.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia, przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt mailowy z administratorem odbywa się za pomocą formularza kontaktowego.

Administrator tegonieuczawszkole.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator tegonieuczawszkole.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, a o zmianach Polityki Prywatności będziemy informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe Informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności prosimy o kontakt mailowy za pomocą formularza kontaktowego.