Search

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane Osobowe

TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

III. Rodzaje I Cel Wykorzystania Danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na stronach należących do TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Operator nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych, zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja Bezpłatnych Newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych newsletterów należących do TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu przynajmniej swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

Niezapowiedziane Wiadomości

TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, itp.), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe, itp.). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl.

Inne Formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na stronach należących do TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl i dotyczące usług, produktów, stron nieobsługiwanych przez TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

IV. Uprawnienia Użytkowników W Zakresie Danych Osobowych

TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres tegonieuczawszkole@gmail.com.

TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, a o zmianach Polityki Prywatności będziemy informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe Informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności prosimy o kontakt mailowy na adres tegonieuczawszkole@gmail.com.

Ponadto pamiętaj, że na stronach TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl prezentowane są praktyczne rozwiązania, musisz mieć jednak świadomość, iż nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Wszelkie informacje należy szczegółowo przeanalizować, a podjęcie jakichkolwiek działań wynikających z powziętych informacji jest wyłącznie odpowiedzialnością osoby podejmującej taką decyzję.